<!-- Google Tag Manager (noscript) -->
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WCF8BHQ"
height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->

Justice Scale

kompetanse områder

LEA ADVOKATBYRÅ

LEA ADVOKATBYRÅ AS BLE STIFTET AV LINE EVENSEN I 2005, OG HAR DREVET ADVOKAT PRAKSIS SIDEN. ADVOKATENE ER MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKAT FORENING. 

FOR LEA ADVOKATBYRÅ ER DET VIKTIG Å LEVERE JURIDISK BISTAND AV HØY KVALITET, I ET UFORMELT MILJØ, HVOR ALLE FØLER SEG GODT MOTTATT.