top of page
Image by Carlo Alberto Burato

Velkommen til
Lea Advokatbyrå

Lea Advokatbyrå

Lea Advokatbyrå AS ble stiftet av Line Evensen i 2005. Line Evensen er medlem av den norske advokatforening.

For Lea Advokatbyrå er det viktig å levere juridisk bistand av høy kvalitet, i et uformelt miljø, hvor alle føler seg godt mottatt.

Court

Saksområder

Alminnelig praksis

- Ta kontakt for råd

Bistandsadvokat

- I straffesaker

Studentrettigheter

- Eksamens juks

Trygderett

- Klager på vedtak

Familierett

- Arv
- Barnefordeling
- Barnevern
- Ektepakt
- Fremtidsfullmakt
- Samboerkontrakt
- Skifte
- Testament

Erstatningsrett

- Bilansvar
- Pasientskadeerstatning
- Voldsoffererstatning
- Yrkesskadeerstatning

Utlendingsrett

- Asyl
- Arbeidstillatelse
- Familieinnvandring
- Oppholdstillatelse
- Statsborgerskap
- Tilbakekall tillatelse
- Utvisning

Listen er ikke uttømmende, ta gjerne kontakt for å høre om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt oss

Kongens gate 32, 7012 Trondheim, Norge

+47 91 71 10 33

Takk for innsendingen din!

Image by Tingey Injury Law Firm
bottom of page