Priser og vilkår pr. 2014

Timepris og øvrige vilkår vil fremgå av oppdragsbekreftelse som sendes ut ved oppstart av saken. Salæret beregnes normalt etter medgått tid, dette i tråd med Advokatforeningens regler for salærfastsettelse. For enkelte saker kan det på forhånd avtales fast pris. Dekning av utlegg kommer i tillegg.

Timepris advokat, fra                                        1.500,- eks. mva

                                                                               1.875,- inkl. mva

Fast pris, opprettelse av

testamente, samboerkontrakt,

eller ektepakt                                                      3.000,- eks. mva

                                                                              

Fri rettshjelp

Hvorvidt du innvilges fri rettshjelp avhenger av type sak, inntekt og formue
Inntekt og formuesgrenser pr 2018
 
For enslige                                           kr 246.000.-
For ektefeller/ samboere                  kr 369.000,-
Formuesgrense                                   kr 100.000,-
 
I enkelte saker innvilges fri rettshjelp uavhengig
av inntekt og formuegrenser
Det betales i de fleste saker en egenandel på kr 1020,- 
Dersom det innvilges fri sakførsel for retten er egenandelen 25% av de totale utgiftene, begrenset oppad til 8 x salærsatsen (kr8160)
 

Forsikringsdekning

I enkelte saker kan rettshjelp være dekket av

innboforsikring, bilforsikring eller annen forsikring

Normalt betales en egenandel på kr 4.000,- pluss 25 % av

det overskytende

 

Ta gjerne kontakt med oss så kan vi avklare om du har krav

på fri rettshjelp eller får dekket salær etter forsikringene.