top of page

Priser og vilkår

Priser

Timepris og øvrige vilkår vil fremgå av oppdragsbekreftelse som sendes ut ved oppstart av saken. Salæret beregnes normalt etter medgått tid, dette i tråd med Advokatforeningens regler for salærfastsettelse. For enkelte saker kan det på forhånd avtales fast pris. Dekning av utlegg kommer i tillegg.

Timepris fra kr

1.800,- eks. mva

2.250,- inkl. mva

Fri rettshjelp

Hvorvidt du innvilges fri rettshjelp avhenger av type sak, inntekt og formue. Inntekt og formuesgrenser pr 2022

  • For enslige kr 350.000.-

  • For ektefeller/samboere kr 540.000,-

  • Formuesgrense kr 150.000,-

Forsikringsdekning

I enkelte saker kan rettshjelp være dekket av innboforsikring, bilforsikring eller annen forsikring. Normalt betales en egenandel.

Ta gjerne kontakt med oss så kan vi avklare om du har krav på fri rettshjelp eller får dekket salær etter forsikringene.

Fastpris

Standard testament kr 4000,- inkl. mva

Standard ektepakt kr 4000,-  inkl. mva

Samboeravtale kr 4000,-  inkl. mva

Fremtidsfullmakt kr 4000,-  inkl. mva 

bottom of page